AJAX - 2. část

Podzimní prázdniny zabránily plánovanému pokračování projektu Ajax, který se uskutečnil pro všechna oddělení až v náhradním termínu - 4. listopadu 2010.

Některé děti chodí již ve druhé třídě do školy bez doprovodu. Jako chodci jsou také účastníky silničního provozu. Jak se chovat na chodníku, silnici nebo při přecházení vozovky, o tom bylo dnešní druhé pokračování. Stranou nezůstaly dopravní značky, pokyny policistů nebo světelné signály, které řídí provoz vozidel i chodců na křižovatkách, přechodech pro chodce a jinde.

Kontrolní otázky se vztahovaly především ke správnému přecházení vozovky, dopravnímu značení a vhodnému oblečení pro cestu do školy. Některé úkoly si děti doplní samostatně a donesou na příští setkání s Ajaxem.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

4. listopadu 2010