Ajaxovo desatero

Dlouho plánované setkání dětí s nprap. Janou Dětskou, tiskovou mluvčí Policie ČR, se uskutečnilo 30.9.2010 odpoledne. Přivezla s sebou mnohá překvapení a především očekávaného policejního psa Ajaxe.

Dlouhodobý projekt, připravený Preventivně informační skupinou Policie ČR, bude s dětmi po celý školní rok a zahrnuje deset zajímavých výukových a poznávacích lekcí. Byl zahájen srozumitelným desaterem.

Ajax seznámí v budoucnu děti prostřednictvím zajímavých příběhů s prací Policie, provede je různým úskalím, upozorní na nebezpečí, které hrozí od neznámých lidí, předá informace z oblasti silniční dopravy i ochrany zdraví před škodlivými látkami.

Děti si dnes odnesly z první lekce domů osobní knížku. Doplní si tam s rodiči potřebné údaje a při každém dalším setkání do ní zaznamenají odpovědi na kontrolní otázky. Za správné obdrží hodnotící razítko. Kdo ve svém snažení vytrvá až do konce školního roku, získá nejen užitečné a potřebné informace pro život, ale i zajímavé a lákavé ocenění.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

30. září 2010