Evropský den bez aut - 22. září 2010

Děti ze všech oddělení, které se v době po třinácté hodině věnují sportovním a dalším hrám na školním pozemku, podupávaly dnes netrpělivě ve skupinkách na asfaltové silnici mezi starou a novou budovou školy. Právě tímto místem projíždí denně řada aut, která nerespektují dopravní značení. To zakazuje řidičům vjezd do areálu školy, pokud nemají náležité povolení.

V uplynulém týdnu děti nakreslily veselá a smutná autíčka. Ta první rozdávaly řidičům, kteří přicházeli do školy a svá auta zaparkovali mimo školní pozemek. Smutné autíčko obdrželi řidiči, kteří dopravní značení porušili.

V rozhovorech s dospělými docházelo k zajímavým situacím, rozpačitým slovním výměnám, ale i k úsměvům a pochopení na obou stranách. Při loučení popřály děti všem řidičům šťastnou cestu a odměnou jim od nich byla pochvala za obrázky, informace i ponaučení.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

22. září 2010