ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola

Základní škola

Aktuální informace

Metoda Hejného

Zajímavý článek o matematice prof. Hejného na iDnes.cz.

Admin

4. července 2017

Poděkování

Rádi bychom všem dětem, rodičům, zaměstnancům, zastupitelům a všem, kteří nám pomáhali a podporovali nás, poděkovali za uplynulý školní rok. Přejeme krásné léto plné pohody a odpočinku.

Kolektiv ZŠ a MŠ

3. července 2017

Nabídka zaměstnání

Od 28.8.2017 přijmeme kvalifikovaného učitele TV (vhodné i pro studenty vyšších ročníků). Výuka probíha na 1. i 2. stupni. 

Vedení školy

27. června 2017

Letní slavnost

Dovolte, abychom Vás pozvali na poslední společnou akci letošního školního roku. Více informací naleznete v přiloženém PDF plakátku.

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ a MŠ

Ke stažení:

15. června 2017

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve středu 7. 6. 2017 se koná od 16:30 ve staré budově školy poslední Předškolák. Žáků se ujmou učitelky a rodiče si mezitím vyřídí školní družinu a získají potřebné informace. Kdo ještě nezaplatil 1000 Kč na nákup pomůcek, nezapomeňte je s sebou.

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ

2. června 2017

Testování Kalibro

Děkujeme všem rodičům a žákům, kteří nám odevzdali dotazníky k šetření Kalibro. Zapojili jsme do něj letos 1., 3., 5., 7. a 9. třídy. 

S výsledky budeme pracovat tak, aby sloužili ke zlepšení klimatu a výuky v naší škole.

Dotazníky odevzdalo 83% oslovených žáků a 78% oslovených rodičů.

Ještě jednou všem děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

1. června 2017

Informace pro rodiče dětí ve ŠD

Telefon do školní družiny je již v provozu.

Vedení ŠD

 

29. května 2017

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Prosíme rodiče budoucích prvňáků 2017/2018, aby pro své děti do konce června vyřídili školní stravování v naší jídelně, pokud o něj mají zájem. Je nutno osobně přijít za vedoucí školní jídelny od 6:30 do 10h nebo 13:30 do 14:30, případně dle telefonické domluvy (paní Švecová 603 830 219). Nezapomeňte si vzít s sebou 117 Kč na čip.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy a školní jídelny

25. května 2017

Info pro rodiče ŠD k 30.6. 2017

Družina v den vysvědčení bude fungovat od rána od 6.30 do 12.00. Děti dostanou v 11.30 oběd a potom bude ukončen provoz.

Vedení škloly a ŠD

 

24. května 2017

Úspěch našich žáků ve Školní florbalové lize

Úspěšnou sobotu zažili florbalisti naší školy. Jak dopadli se dočtete v sekci Naše úspěchy.

Admin

15. května 2017

Úspěch v soutěži "Lesy a příroda kolem nás"

Chvályhodný úspěch zaznamenala žákyně naší školy ve výtvarně-literární soutěži. Více informací v sekci Naše úspěchy.

Admin

11. května 2017

Seznam žáků přijatých do 1. tříd ve školním roce 2017/2018

V přiloženém PDF souboru najdete čísla žáků, kteří jsou přijati do 1. tříd šk. roku 2017/2018.

Rodičům přijatých dětí připomínáme, že ve středu 10. 5. 2017 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:30 Předškolák (tzn. práce s budoucími prvňáčky a schůzka s rodiči před nástupem jejich dětí do školy).

Vedení školy

 

Ke stažení:

3. května 2017

Odkaz na rezervaci k zápisu do 1. tříd

Rezervace míst k zápisu najdete na odkaze: http://www.zsbustehrad.cz/zapis/ . 

Vedení školy

10. dubna 2017

Akce školního parlamentu

Milí rodiče a přátelé školy, 
školní parlament vyhlašuje na březen - měsíc knihy 2. kolo mezitřídní soutěže Čtení pomáhá. 
Pro aktivní účast je potřeba, aby se každý žák zaregistroval na www.ctenipomaha.cz , vybral si z nabídky knih dílo a po přečtení vyplnil krátký test po jehož úspěšném zvládnutí získá certifikát. Podrobné info je na daných webových stránkách. Do soutěže se budou počítat všechny certifikáty získané v měsíci březnu 2017. 
V rámci této soutěže bychom rádi zapojili i rodiče, jejichž pomoc bude u žáků nižších ročníku nevyhnutelná. Přístup na internet umožní i škola. 
Děkujeme za spolupráci. 

Členové školního parlamentu

28. února 2017

Důležitá informace

Vážení rodiče.

Dnes jsme dnes bohužel obdrželi nepříjemnou zprávu od Krajské hygienické stanice, že jeden z našich žáků v 6.B má pozitivní nález žloutenky typu A.​

Ve spolupráci s KHS jsme tedy učinili všechny předepsané kroky k tomu, aby se nemoc dále nešířila. Jedním z opatření je také předání informace rodičům, aby poučili své děti o hygieně po použití toalety a věnovali zvýšenou pozornost, kdyby se objevily nějaké příznaky. To samé uděláme, mimo jiné, i my ve škole.

Věříme, že se jedná pouze o prevenci a nemoc se již u nás ve škole nevyskytuje. I tak vás žádáme o maximalní součinnost a pochopení situace, kterou nemůžeme předem ovlivnit, jen na ní nyní musíme reagovat.

Vedení školy

 

13. února 2017

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/18

Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna od 13.00 do 18.00. 

Od pondělí 10. dubna bude na našem webu možná online rezervace konkrétního času k zápisu. 

K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí do 1. třídy, vyplněný Dotazník pro rodiče budoucích prvňáků, rodný list dítěte a občanský průkaz. 

Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2017. Pokud přemýšlíte u své dítě o odkladu, objednejte se do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit. 

Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte). Nespádové děti budou přijímány jen v případě volné kapacity v 1. třídách. 

Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 8. března 2017 od 16.30 ve staré budově ZŠ. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti povinná.

 

Vedení školy

10. února 2017

Nový rozvrh

Upozorňujeme, že od pondělí 30.1. 2017 je zcela nový rozvrh (viz www.skolaonline.cz).

Vedení školy

27. ledna 2017

Aktualizace webu

Dva úspěchy zaznamenaly naše žákyně ve výtvarné soutěži Kladenská Veverka. Více se můžete dočíst v sekci Naše úspěchy. O bruslení 4.A v Kladně je psáno v Akcích ZŠ a práce dětí v rámci Dne poezie najdete v sekci Vybrané práce žáků.

Admin

23. ledna 2017

Školní speciální pedagog v naší škole

Od 3. 1. 2017 se buštěhradská škola opět o kousek posunula k modernímu pojetí fungování českého školství. Ve škole od tohoto dne na půl úvazku pracuje školní speciální pedagožka, paní Mgr. Ivana Trnková. Školní speciální pedagog, výchovný poradce pro 1. stupeň, Mgr. Milena Maršnerová, výchovný poradce pro 2. stupeň, Mgr. Šárka Třísková, a školní metodik prevence, Ing. Sylva Vinkolová, tak dohromady tvoří školní poradenské zařízení. Školní poradenské zařízení slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogy.  

Školní speciální pedagog vykonává hlavně činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáků nadaných, kteří jsou integrováni v běžné škole.

Konzultace s paní Trnkovou lze domlouvat na emailu trnkova@zsbustehrad.cz nebo přes školuonline.

Vedení školy

 

17. ledna 2017

Předškolák

Dne 8. 3. 2017 se koná pro budoucí prvňáky "Předškolák" s rodiči a dětmi od 16:30h na staré budově ZŠ.

Vedení školy

 

16. ledna 2017

Pozvánka na ples školy

Všichni jste srdečně zváni na ples naší školy, který se koná 11. února v buštěhradské sokolovně. Těšíme se na vás.

Sbor ZŠ

 

10. ledna 2017

Náhradní a vhodné oblečení do družiny pro pobyt venku

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti, které navštěvují družinu, teplým oblečením pro pravidelný a každodenní pobyt venku. Prosíme o čepice, rukavice, šály, teplou obuv, teplé kalhoty (oteplovačky), teplou bundu. Dále mají mít děti ve družině náhradní ponožky, punčocháče. Pobyt bývá s ohledem na počasí a zdravotní stav dětí krácen, nikoli zrušen. Ven děti chodí každý den, navíc hrátky ve sněhu milují. Jedná se o stejný režim jako je např. v mateřské školce.

Dítě má mít ve družině kompletní náhradní oblečení – boty, oteplovačky, rukavice. Nehrozí mu potom, že půjde domů v mokrém a do druhého dne mu oblečení určené pro družinu ve škole uschne.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy a vychovatelky ŠD

10. ledna 2017

Platba za školní družinu

Platba za leden - červen 2017 činí 900 Kč.

Poplatek zašlete na číslo účtu školy: 0388173329/0800 a to nejpozději do 30. ledna 2017.

Variabilní symbol nepište.

Do poznámky uveďte příjmení dítěte a zkratku ŠD.

(u sourozenců počáteční písmeno křestního jména)

Vedení školy

 

3. ledna 2017

Aktualizace webu

V sekci Akce ZŠ již najdete nové články o spaní 2.A ve škole, o exkurzi do protidrogového vlaku v rámci prevence, o zajímavém učení s tablety atd.

Admin

22. prosince 2016

Článek o jarmarku

Na webu školy v sekci Akce ZŠ je článek a fotky z vánočního jarmarku.

Admin

22. prosince 2016

Veselé Vánoce a PF 2017

Všem rodičům, zaměstnancům, žákům a přátelům školy přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2017.

Těšíme se na vás od 3. ledna :-).

Vedení školy

22. prosince 2016

Zpráva veřejnosti od paní starostky

Vážení rodiče.

V návaznosti na náš příslib, že se pokusíme zmapovat možné problémy v ZŠ pomocí externí odborné pomoci, a stanovit způsob řešení problémů, bych Vás ráda informovala, že jsme dojednali analýzu školy, kterou bude provádět školské zařízení s názvem „Škola – můj projekt“, pod vedením paní Andrey Vedralové.

Analýza začne na začátku ledna, a zabere pravděpodobně leden a únor. Rádi bychom této příležitosti využili a provedli jednak detailní analýzu školy, jednak využili dalších služeb p. Vedralové (nabízí i mentoring, koučing, supervizi, mapu školy a pedagogických pracovníků, metodiky a konzultace, apod.). Potřeba další případné spolupráce se odvine od výsledků analýzy. Toto je myslím skvělá příležitost nejen se něco dozvědět o naší škole a jejích problémech, ale s pomocí odborníků ji posunout někam dál.

Za městské zastupitelstvo přeji klidné svátky,

Ing. Arch. Daniela Javorčeková

starostka

20. prosince 2016

Pozvánka

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy.

Dovolte, abychom Vás pozvali na tradiční vánoční jarmark ve škole, který se koná ve středu 21. 12. 2016 od 16 do 18 hodin v nové budově ZŠ.

Připraveny budou různé vánoční dobroty, výrobky, představení ZŠ i MŠ, soutěže, dobrá nálada a občerstvení.

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ a MŠ

 

16. prosince 2016

Sportovní akce

V sekci Akce ZŠ přibyly nové články o krajském kole v šachu a okresním kole v házené.

Admin

15. prosince 2016

Úspěchy našich žáků, akce školy a družiny

Minulý týden zaznamenali naši žáci dva skvělé úspěchy. Více informací najdete v sekci Naše úspěchy. O výletech na Housku a do pekla se dočtete v sekci Akce ZŠ. Družina také prezentuje svou práci a činnost v sekci Akce ŠD.

Admin

6. prosince 2016

Provoz družiny od 1. 12. 2016

Vážení rodiče, příznivci školy i naši žáci,

ráda bych vás informovala o provozu školní družiny od 1. 12. 2016. K 30. 11. 2016 odešla na vlastní žádost letitá hlavní vychovatelka Anna Holeyšovská, žádost o ukončení pracovního poměru podala nečekaně v druhé polovině listopadu a já jsem respektovala její přání odejít ze školy k 30. 11. 2016. Svým kvalitním vedením však vytvořila podmínky, ve kterých družina a práce vychovatelek nyní pokračuje a navazuje na předchozí roky. Paní Holeyšovská byla odhodlaným pedagogem a za léta práce ve družině jí patří veliké poděkování.

Paní vychovatelky od 1. 12. 2016 budou v jednotlivých odděleních pracovat v tomto složení.

1. oddělení – Ivana Marušincová

Paní Marušincová bydlí nyní v Buštěhradě, před nástupem na naši školu pracovala např. 11 let jako učitelka, vychovatelka ŠD a vedoucí učitelka MŠ v Praze v ZŠ a MŠ Emy Destinnové. Tato škola hodně integruje žáky s poruchami autistického spektra.

2. oddělení – Ludmila Švecová

Paní Švecová pracuje celý život mezi dětmi. Pracovala mnoho let jako učitelka mateřské školy, několik let jako kurátorka pro sociálně vyloučené děti v Kladně. Paní Švecová hraje na klavír a harmoniku a ve školní družině povede hudební kroužek.

3. oddělení – Dis. Kateřina Kocourková

Paní Kocourková do naší školy nastoupila v listopadu 2015, v družině vede několik kroužků – sportovní, výtvarný. Vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální, spolu se studiem téhož oboru na HTF UK v Praze. Od roku 2013 do roku 2015 pracovala jako asistent pedagoga a vychovatelka v Domově mládeže v Praze.

4. oddělení – Mgr. Tímea Komínová a Renata Dvořáková

Paní Komínová do školy nastoupila v září 2016 jako asistent pedagoga, nicméně od listopadu k této práci přibrala práci ve školní družině. Vystudovala pedagogický obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Paní Dvořáková také pracuje ve škole od září 2016 jako asistentka pedagoga ve 2.A, proto ji mnoho dětí zná přímo ze třídy.

5. oddělní – Dana Lukešová

Paní Lukešová vystudovala střední pedagogickou školu Futurum v Praze a potom v roce 2015 nastoupila jako vychovatelka a asistentka pedagoga do základní školy v Buštěhradě.

6. oddělení – Martina Havlíčková

Paní Havlíčková vystudovala Střední sociální školu, obor sociální péče. Již 15 let pracuje s dětmi. Nejprve v Středisku volného času Labyrint v Kladně, poté nastoupila jako asistentka u dětí se speciálními potřebami. Od roku 2012 působí na buštěhradské škole jako vychovatelka ve školní družině i jako asistent pedagoga.

 

Uvedené vychovatelky budou od 1. 12. 2016 v odpoledním a ranním čase vychovávat a rozvíjet vaše děti, které navštěvují družinu. Práce dětí, které vznikly v družině, jsou již nyní vystavené v přízemí staré budovy, můžete si o nich také přečíst na webu školní družiny v sekci Akce družiny. Nově ve vestibulu staré budovy přibyla nástěnka prací dětí z ranní družiny, ani tam děti jen nesedí a nečekají na začátek vyučování. Program a téma jednotlivých oddělení na prosinec jsou jednotná a jsou vyvěšena na nástěnce v přízemí. Samozřejmě každé oddělení pracuje trochu jinak s uvedenými tématy vzhledem k věku dětí, jejich schopnostem a dovednostem.

Práce ve školní družině není, a nikdy nebyla pouze hlídání dětí po vyučování, ale všechny činnosti vychází ze školního vzdělávacího programu Družínek. Náplň práce je rozmanitá, zahrnuje vzdělávací a výchovné činnosti, spontánní aktivity (hry na školní zahradě nebo hru s Legem, panenkami apod.) a zájmové činnosti jednotlivých dětí (stříhání, lepení, zájmové kroužky). Všechny tyto činnosti jsou postupně plněny při pobytu dětí v družině.

Jak jsem napsala v úvodu tohoto dopisu, paní Holeyšovská vytvořila dlouholetý základ pro kvalitní činnost družiny, vychovatelky metodicky vedla a ony budou nyní pokračovat v kvalitním odkazu její práce.

Mgr. Bc. Kristýna Krečová

 

4. prosince 2016

Den válečných veteránů, zajímavé práce žáků

Při pondělku jsme dali nově na web článek o připomenutí Dne válečných veteránů v sekci Akce ZŠ a také pro zajímavost pár netradičních výtvorů našich deváťáků v sekci Vybrané práce žáků.

Admin

14. listopadu 2016

Zkrácená výuka

Ve středu 23.11. 2016 bude končit výuka nejpozději ve 12:30 h. Důvodem je konání pedagogické rady před třídními schůzkami.

Provoz družiny bude nezměněn.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

11. listopadu 2016

Mensa testování, přebor školy v šachu

Na našem webu jsou nově v sekci Akce ZŠ (http://www.zsbustehrad.cz/zs/akce/) články a fotografie o přeboru školy v šachu a shrnutí výsledků Mensa testování na naší škole včetně souhrnných výsledků dle věkových kategorií.

Admin

11. listopadu 2016

Pozvánka

 

10. listopadu 2016

Halloween + otevření školy

Na našich stránkách je nově rekapitulace Halloweenu a slavnostního otevírání přístavby školy. V sekci Akce ZŠ najdete články a fotografie a v sekci Videogalerie videa z čarodějnických pokusů a časosběrný snímek zachycující vývoj stavby.

Admin

8. listopadu 2016

Pozvánka

Vážení rodiče,

zajímá Vás téma “NADÁNÍ” ? Prošlo Vaše dítě identifikačním testem Mensy letos či v minulých letech? Vaše dítě nebylo ještě testováno, přesto máte zájem se něco nového o této problematice dozvědět? Rádi bychom Vás pozvali na setkání, které proběhne v den třídních schůzek a to ve středu 23.11. 2016 v 15.45 hod. v prostorách jídelny ZŠ. 

Na setkání se těší

Mgr. Bc. Kristýna Krečová a  Mgr. Martina Zelová

7. listopadu 2016

Od pondělí výběr již ze 2 jídel ve školní jídelně

Od pondělí 7. 11. 2016 již budeme vařit ve školní jídelně 2 jídla. Objednejte si tedy na www.strava.cz Vámi preferovanou variantu oběda. Pokud by Vám jídlo nešlo objednat, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Švecovou prostřednictvím emailu jidelna@zsbustehrad.cz. 

S pozdravem 

vedení školy a školní jídelny

4. listopadu 2016

Sběr starého papíru a víček od PET lahví

Vážení rodiče, žáci.

Dovolte, abych Vás požádal jménem školy o podporu ve sběrové soutěži.

Od dopoledne v pondělí 14.11. do odpoledne v pátek 18.11. můžete vozit svázaný sběr starého papíru do přistaveného kontejneru. Ten bude umístěn v prostoru mezi starou a novou budovou ZŠ. Víčka od PET lahví se dávají do kontejneru u zadního vchodu uvnitř staré budovy ZŠ. Třídním učitelům nahlašte množství. Nejlepší sběratelé školy budou odměněni cenami. 

Děkujeme za spolupráci.

Kolektiv ZŠ Buštěhrad

 

3. listopadu 2016

Veletrh vzdělávání, Univerzál, KND Vševěda

Žáci 9. třídy se zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Kladně. Pan učitel Štohanzl nově rozjel zajímavý projekt s názvem Univerzál. O obojím se dočtete v sekci Akce ZŠ. Rozbíhá se i letos KND Vševěda. Více info v jeho sekci.

Admin

24. října 2016

Změna v provozu ZŠ a MŠ Medvíďat

Od středy 19.10. 2016 se do nové budovy ZŠ a do oddělení MŠ Medvíďat chodí nově zrekonstruovaným hlavním vchodem. Do MŠ je potřeba zvonit.

Vedení školy

18. října 2016

Ceny obědů v ZŠ

Od 1.11. 2016 mění ceny obědů:
žáci 6 - 10let - 22,- Kč (cena zůstává)
žáci 10 -15let - 27,- Kč
žáci nad 15let  - 30,- Kč
cizí strávníci 66,- Kč
 

Vedoucí školní jídelny

17. října 2016

Pozvánka

Vážení rodiče, žáci.

Dovolte abychom vás všechny pozvali na tradiční Halloweenskou oslavu, která bude letos spojena s čarodějnou prohlídkou nové přístavby školy plnou překvapení a zábavy. Jako vždy pro vás bude připraveno občerstvení, stánky s výrobky, zábava, vystoupení žáků a jiné aktivity. 

Termín konání: 2.11. 2016 od 16 do 18h v nové budově ZŠ.

Těšíme se na vás.

Učitelský sbor ZŠ

14. října 2016

Evropský den jazyků, profily učitelů, jablíčkový den, laboratorní vyučování, Spolek rodičů - aktuality

Na webu přibyla spousta nových článků a fotografií. V sekci Akce ZŠ je nově jablíčkový den v 1.A a první laboratorní cvičení chemie v 8. třídě, v Projektech žáků články a fotky o evropském dni jazyků a ve videogalerii video 1.A o projektu. V sekci Učitelský sbor, vedení školy je zcela nově představení všech pedagogů školy. Aktualizace proběhla i v sekci Spolku rodičů (SRPŠ).

Admin

11. října 2016

Školní evakuace, výstava v Lidicích, Muzejní sbírka

Na webu v sekci Akce ZŠ jsou nově články o cvičné evakuaci dětí, návštěvě výstavy našich žáků v Lidicích a o podpoře sbírky Národního technického muzea.

Admin

27. září 2016

Testování Mensa

Ve středu 19.10. 2016 bude na naší škole probíhat testování společností Mensa ČR.  Přihlášky na tuto akci dostanou žáci od svých třídních učitelů.  Bližší informace naleznete zde: http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=7314 . 

Mgr. Martina Zelová

16. září 2016

Aktualizace webu

Na webu již můžete najít naplánované třídní schůzky ve šk. roce 2016/2017. Dále v sekci Akce ZŠ přibyl článek o exkurzi 1. B a 2.A na letiště Václava Havla v Praze. Třída 1.A prostřednictvím videa přibližuje své první dny ve škole ve Videogalerii.

Admin

16. září 2016

Aktualizace webu

V sekci Dokumenty školy nově můžete najít výroční zprávu za šk. rok 2015/2016 a vizi školy.

Admin

15. září 2016

Vyhlášení volného dne (ředitelského volna)

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (dokončení přístavby školy) na pátek 7. 10. 2016 pro žáky Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla, okres Kladno volný den (ředitelské volno). Škola bude tento den uzavřena včetně školní jídelny.

Pro zájemce bude tento den v provozu školní družina v čase od 6.30 do 15.00, je však nutné dětem zajistit jídlo na celou dobu, kdy budou v družině. Do družiny mohou tento den přijít i žáci 4. a 5. tříd, je však nutné jejich přítomnost v družině předem nahlásit na mail info@zsbustehrad.

Ředitelské volno se týká pouze žáků základní školy.

Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy a je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (web školy a škola online).

Mgr. Bc. Kristýna Krečová

12. září 2016

Zájmové kroužky

V sekci Zájmové kroužky již nyní můžete najít naší letošní nabídku kroužků ZŠ. Po rozkliknutí názvu se objeví více informací. Papírové přihlášky rozdají žákům jejich třídní učitelé.

Vedení školy

8. září 2016

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík