ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola

Základní škola

Aktuální informace

Třídní schůzky

Ve středu 25. dubna se konají od 17h třídní schůzky ke klasifikaci za 3. čtvrtletí.

Vedení školy

20. dubna 2018

Vyhlášení ředitelského volna

Na pondělky 30. dubna a 7. května 2018 vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů ředitelské volno.

Vedení školy

12. března 2018

Poděkování

Dovolte, abychom jménem všech žáků a učitelů poděkovali rodičům a Spolu rodičů, kteří se svou iniciativou a finančními dary podíleli na zakoupení nového stolu na stolní tenis, 20 ks sedacích vaků a barevných kelímků využívaných jako forma moderní výuky.

Kolektiv ZŠ

12. března 2018

Změna termínu třídních schůzek

Z důvodu konání zápisu se přesouvají třídní schůzky na 25. 4. 2018 od 17h.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

7. března 2018

Výsledky dotazníkového šetření ve školní jídelně

V prosinci 2017 a lednu 2018 proběhlo dotazníkové šetření našich strávníků a rodičů žáků, které se týkalo školního stravování. Podařilo se nám získat 140 odpovědí od rodičů, 32 odpovědí od zaměstnanců a 81 odpovědí od žáků. Souhrnné odpovědi jednotlivých skupin strávníků si můžete přečíst v přílohách.

Na základě výsledků z dotazníků proběhla diskuze mezi zaměstnanci kuchyně a vedením školy a hledali jsme a stále hledáme řešení uvedených problémů. Od 1. 3. 2018 došlo ke změně vedoucí školní jídelny, nově se jí stala současná paní kuchařka Jaromíra Růžičková. Jídelníček na březen sestavovaly paní kuchařky již se znalostí připomínek z dotazníků.

Bohužel školní jídelna nemůže vařit pouze oblíbená jídla – řízek nebo špagety, ale musí plnit tzv. spotřební koš. Snažíme se, aby jídelna vařila jídla chuťové co nejpříjemnější našim žákům, ale zároveň aby jídla splňovala normy dané spotřebním košem. Proto ryby nebo luštěniny v jídelníčků zůstávají a zůstat musejí.

Problémy dlouhé fronty v 12.30 odstranit neumíme, ve školní jídelně se nyní stravuje přes 350 žáků a v některé dny končí v 12.30 najednou 10 až 12 tříd, odhadem tedy 180 až 200 žáků.

Doufáme, že naši strávníci zaznamenají změnu ve skladbě jídelníčku i v chutích podávaných jídel. Učitelé spolu s žáky také pracují na výzdobě z plat od vajíček, která by v jídelně zmírnila akustický problém s hlukem. Jídelna je součástí naší školy a naším přáním je, aby v ní žákům i zaměstnancům chutnalo a cítili se zde příjemně.

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas při vyplńování dotazníku a podílejí se tak na zvyšování kvality našich služeb.

Vedení školy a školní jídelny

Ke stažení:

6. března 2018

Přednáška školní zralost

KDY? čtvrtek 8. března 2018 v 17.00 hod.

KDE? Základní škola Oty Pavla v Buštěhradě, stará budova (zadní vchod)

Na toto téma bude hovořit paní Mgr. Martina Švandová, Ph.D., psycholožka a speciální pedagožka z Pedagogicko-psychologické poradny STEP.

Přednáška Vám objasní téma školní zralost, nástup do školy, jeho rizikové faktory a předcházení jim.

Setkání je financováno z prostředků Evropské unie, pro účastníky je zdarma.

Přihlášení je možné na tomto odkaze:

https://1drv.ms/xs/s!AhDKpQ2VhDj-aOthWqYZ_bQ1aOQ?wdFormId=%7B636FD3B5%2D8D24%2D4D60%2D839D%2DA01E8A44C56D%7D

Mgr. Martina Zelová

22. února 2018

Pro rodiče budoucích prvňáků

V sekci Pro rodiče budoucích prvňáčků přibyly důležité informace ohledně zápisu do 1. tříd a Školy před školou.

Vedení školy

20. února 2018

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd ZŠ ve školním roce 2018/2019 bude probíhat 17. a 18. 4. 2018.

Vedení školy

7. února 2018

Placení družiny na 2. pololetí

Vážení rodiče,

platba na druhé pololetí školní družiny leden - červen musí být uhrazena do 30. ledna 2018

Číslo účtu: 0388173329/ 0800

Částka: 1020,-  Kč

Poznámka pro příjemce: příjmení dítěte  + ŠD

 

Vedení školy a ŠD

 

18. ledna 2018

Vítězové podzimního sběru

Sběr papíru:

1. místo 3.C - průměr 30,2 kg/žáka

2. místo 1.A - průměr 23,1 kg/žáka

3. místo 5.A - průměr 21,9 kg/žáka

Víčka: 

1. místo 2.A - průměr 0,398 kg/žáka

 

Mgr. Blanka Endrlová

 

8. ledna 2018

Změna telefonního čísla do jídelny

Upozorňujeme, že došlo ke změně a od 13. 12. 2017 se dovoláte do kanceláře školní jídelny paní Švecové pouze na telefonní číslo 735 757 387

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy a školní jídelny

13. prosince 2017

Objednávání obědů

Vážení rodiče, žáci. 

Dle informace ze školní jídelny je již možné objednávat obědy na leden. 

Vedení školy a školní jídelny

8. prosince 2017

Projekt Dětským úsměvem ke vzdělání, který ve škole i školce poběží 2 roky

Je nám potěšením, že můžeme všem příznivcům školy a školky sdělit, že naše škola získala dotaci z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání na projekt, který jsme nazvali Dětským úsměvem ke vzdělání, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006493.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a podporu extrakurikulárních aktivit.

Projekt realizujeme v období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019 v základní i mateřské škole. 

V základní škole se projekt zaměřuje  na vzdělávání pedagogů v cizích jazycích, matematické a čtenářské gramotnosti a inkluzi. Dále probíhá spolupráci pedagogů v rámci tandemů, kdy v jedné hodině společně učí dva pedagogové, kteří spolupracují. Od září 2017 realizujeme doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Pořádáme besedy pro rodiče s odborníky z různých oblastí (již proběhly čtyři kavárny matematiky podle profesora Hejného, na jaro 2018 připravujeme besedy s odborníky  z pedagogicko-psychologické poradny). Poslední podpořenou aktivitou jsou kluby zábavné logiky a deskových her, které žáci navštěvují od října 2017, a připravujeme čtenářské kluby. 

V mateřské škole probíhá vzdělávání pedagogů převážně v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti a inkluze. Během dvou let ve školce proškolíme tři paní učitelky v prevenci logopedických vad a další se zúčastní dlouhodobých školení na téma individualizace vzdělávání v MŠ nebo práce s dvouletými dětmi. Poslední aktivitou podpořenou z projektu jsou odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. První z nich proběhlo v listopadu 2017 na téma školní zralost.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a celková částka, kterou jsme na jeho realizaci získali, je 1 353 304 Kč.

5. prosince 2017

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a žákům za příspěvky do sběru starého papíru a víček od PET lahví.

Kolektiv ZŠ

1. prosince 2017

Volby do Školské rady

Výsledky voleb do ŠR konané 15. 11. 2017

Vedení školy

20. listopadu 2017

Sběr

Sběr papíru a víček od PET lahví proběhne v naší ZŠ mezi dny 28.11. - 1. 12.

Děkujeme za vaše příspěvky do soutěže.

Vedení školy

13. listopadu 2017

Důležité upozornění

V okolí naší školy se pohybuje skupina lidí ve střírbném autě a nabízí dětem prášky, pití apod. pod záminkou vlákání do vozu s úmyslem děti unést. Celý případ řeší policie Unhošť. Pokud by se to stalo i Vašim dětem, informujte toto policejní oddělení bezprostředně po tom, co to zjistíte. Je nutné, upozornit děti a poučit je, jak se mají v dané situaci chovat.

Vedení školy

 

2. listopadu 2017

Platba ŠD

Platba za ŠD od září do prosince činí 680 Kč. Zašlete tuto částku do 15. 9. 2017 na účet školy 0388173329/0800.

Vedení školy a ŠD

 

5. září 2017

Ředitelské volno

Na pátek 29. 9. 2017 vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů ředitelské volno.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

23. srpna 2017

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík