ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Mateřská škola

Mateřská škola

Aktuální informace

INFORMACE O PROVOZU MŚ

Pravidelný provoz MŠ bude zahájen 4. září 2017 s provozní dobou 6,30 – 16,30 ve všech třídách.

Už v pátek 1.září máme v době 8,30 – 11,30 připravený zajímavý program:

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE

  • od 8,30 si průběžně můžete prohlédnout třídy MŠ Hřebečská ( prosíme přezůvky )
  • vyzkoušet si různé výtvarné či sportovní aktivity
  • opéct si na ohni špekáček
  • v 10,00 vystoupí se svým programem KLAUN FÍLA
  • k dispozici bude i nafukovací překážková dráha

Věříme, že se vám takový start do nového školního roku bude líbit a dětem zpříjemní a vstup do mateřské školy.

 

11. srpna 2017

Dodatečný zápis do MŠ

Vedení Základní školy a Mateřské školy

Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

oznamuje termín

DODATEČNÉHO ZÁPISU

21. 8. 2017

7,00  - 9,00

na několik volných míst po získání výjimky

- navýšení počtu dětí ve třídách

 

K zápisu je nutné předložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákon.zástupce
  • žádost o přijetí ( získáte v MŠ v den zápisu )

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

  Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.

II.

  1. Předškoláci - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

  2. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v Buštěhradě - od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

  3. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích - od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

 

Mgr. Bc. Kristýna Krečová 

 ředitelka školy

8. srpna 2017

Výtvarné soutěže a úspěchy v nich

Úspěchy našich dětí ve výtvarných soutěžích pokračují a my máme velkou radost z jejich skvělých výsledků.

Gratulujeme!

IV. ročník soutěže Reflexní děti:

Tři děti z naší MŠ se umístili v jedné z kategorií na třech místech ve výtvarné soutěži Reflexní děti „Posviťme si na bludičku“. První místo Viktorie Hrubá, druhé Adam Kiliáš a třetí Terezka Kellerová.

Do soutěže se přihlásilo celkem 20 soutěžních kolektivů z celé ČR, celkem více než 1500 dětí, hodnoceno bylo 125 výkresů. Věk soutěžících od 3 do 14 let.

Požární ochrana očima dětí - úspěšně se umístila Vikorie Hrubá a Johanka Fialová ( 1. a 2.místo )

 

 

19. června 2017

Výsledky zápisu - přijatí k 1.9.2017

Zápis 11.května 2017

– přijatí od 1. 9. 2017

 

1

 

 

 

5

6

 

 

 

10

11

12

13

 

15

16

17

18

19

20

21

 

23

 

 

26

27

 

29

 

 

32

33

34

35

36

37

38

 

40

41

42

43

 

45

46

47

 

49

 

51

52

53

 

55

56

 

58

 

60

 

62

 

 

65

66

67

68

 

70

 

 

73

74

75

 

 

78

79

 

81

 

 

84

85

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout na třídní schůzce pro rodiče nově přijatých dětí, která se bude konat ve středu 14.června od 16,00 hodin v MŠ Hřebečská, třída Zabiček.

Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou.

 

 

 

29. května 2017

Informace o přerušení provozu mateřské školy během letních prázdnin, úplata za měsíc červenec

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena od pondělí 24.července do čtvrtka 31.srpna 2017.

Provoz bude opět zahájen v pátek 1.září 2017.

 

Platba úplaty za měsíc červenec:

Základní částka upravená o snížení úplaty během přerušení provozu činí 328 Kč. Podrobné informace získáte v jednotlivých třídách.

 

 

 

5. května 2017

Dubnový sběr

Poděkování patří všem, kteří se dubnového sběru zúčastnili a podařilo se jim přinést 3 720 kilogramů starého papíru. Získaných 5 580 Kč jsme vložili do FONDU DĚTÍ a využijeme je u příležitosti DNE DĚTÍ i ostatních akcí.

Další sběr plánujeme na říjen 2017.

5. května 2017

Měsíční výše úplaty pro školní rok 2017/2018

V souladu s zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání v platném znění, se stanovuje úplata za předškolní vzdělávání takto:

 

Měsíční výše úplaty za vzdělávání:

Celodenní docházka -  450,- Kč

S celým texten dokumentu "Rozhodnutí ředitele školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018" se můžete seznámit v sekci PRO RODIČE.

 

 

5. května 2017

Úspěchy v soutěžích

Děti ze všech tříd naší mateřské školy se pravidelně zúčastňují různých soutěží.

V tomto školním roce patří ocenění a gratulace Emě Bešendové ze třídy Zajíčků, která získala 3.místo ve své kategorii ve výtvarné soutěži KLADENSKÁ VEVERKA. Ve stejné soutěži postoupil se svým výkresem mezi nejlepší i Kryštof Jandáček - také ze třídy Zajíčků ( Výtvarné práce nejlmladších účastníků ).

Další gratulace je pro účastníky recitační soutěže SLÁNKA. Krásné třetí místo v soutěži obsadila Viktorie Hrubá. Čestné uznání za svůj výkon si zasloužili Ella Klímová a Karel Kratina. Všichni se na soutěž připravovali ve třídě Berušek.

 

Marcela Jonešová

21. února 2017

Platba školného

 

Poplatek za předškolní vzdělávání  ( školné ) 480 Kč měsíčně se platí nejlépe bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce.. Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné a do variabilního symbolu datum narození dítěte.

Pokud si nastavíte trvalý příkaz k úhradě - tak prosím pouze do platby za červen. Výše poplatku za červenec a srpen se každým rokem mění podle počtu dní, kdy je MŠ v provozu.

 

Marcela Jonešová

1. září 2016

Ranní příchody do MŠ

Vzhledem k opakujícím se pozdním příchodům do MŠ upozorňuji, že

ráno je školka otevřená od 6,30 - do 8,00 hodin

a tento čas je vyhrazen pro příchod dětí. Po osmé hodině se MŠ zamyká.

 

Pozdější příchod způsobuje komplikace nejen ve stravování - ráno je třeba nahlásit skutečný počet dětí (svačin a obědů ), ale hlavně narušuje ranní činnosti a v případě výletů nebo divadelních představení může být i důvodem pozdějšího odjezdu atd..

 

Děkuji za pochopení

Marcela Jonešová

 

 

21. října 2015

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík