ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

Aktuální informace

Platba družiny na druhé pololetí

Vážení rodiče,

platba na druhé pololetí školní družiny leden - červen musí být uhrazena do 30. ledna 2018

Číslo účtu: 0388173329/ 0800

Částka: 1020,-  Kč

Poznámka pro příjemce: příjmení dítěte  + ŠD

 

Vedení školy a ŠD

 

18. ledna 2018

Centra ve ŠD

Vážení rodiče,

školní družina připravila od listopadu  nabídku CENTER. Tato aktivita umožňuje žákům se stejným zaměřením prohlubovat a rozvíjet svůj talent.  Žákům, kteří potřebují dopomoc, získávání dovedností, posílení sebevědomí a radostné prožívání úspěchu.

CENTRA budou probíhat vždy od 15:30 do 16:00 hod.

Místo: ve třídě,  II. oddělení  školní družiny (stará budova školy)

Nabídka CENTRA

den zaměření vychovatelky
Pondělí Z pohádky do pohádky Martina Havlíčková
Úterý Povídálek Dana Lukešová, Ivana Marušincová
Středa Čáry, máry Ivana Marušincová
Čtvrtek Tvoření Michaela Kočárková
Pátek Mladý chovatel Ludmila Švecová

Čím se jednotlivá CENTRA zabývají?

  • Z pohádky do pohádky  - dramatická výchova, divadlo, recitace, písničky, pohyb
  • Povídálek - procvičování řeči formou hry, rozšiřování slovní zásoby, zkvalitňování řečového projevu
  • Čáry, máry - grafomotorika, procvičování  a rozvíjení grafických projevů formou jednotlivých cviků a říkadel
  • Tvoření  - výtvarné a pracovní činnosti
  • Mladý chovatel – domácí mazlíčci, jak se o ně postarat ...

Kolektiv ŠD

5. prosince 2017

Informace k platbě ŠD

Platba za ŠD od září do prosince činí 680 Kč. Zašlete tuto částku do 15. 9. 2017 na účet školy 0388173329/0800.

Vedení školy a ŠD

5. září 2017

Výsledky zápisu do ŠD

K dnešnímu dni tj. 28.6.2017 prošlo řádným zápisem a bylo zapsáno 180 žáků. Všichni zapsaní žáci jsou přijati do školní družiny od 4.9. 2017  ve školním roce 2017/2018. Kapacita družiny je zcela naplněna.

Vedení ŠD

 

28. června 2017

Zápis dětí do školní družiny pro 2. a 3. ročníky na šk. rok 2017/18

Zápis proběhne v úterý dne 27.6. od 15:00 – 17:00 ve staré budově školy v prvním poschodí u vedoucí vychovatelky Dany Lukešové a ve středu 28.6. od 6:30 – 8:00 ve staré budově školy v přízemí prvního oddělení ŠD. Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.

Předběžná přihláška odevzdaná v květnu neslouží k řádnému zápisu do ŠD ( jednalo se pouze o průzkum zájmu).

Děti je nutné zapsat v uvedeném termínu.

Dana Lukešová

vedoucí vychovatelka

 

22. června 2017

Zápis dětí do školní družiny

Pro 2. a 3. ročníky na školní rok 2017/18 proběhne v úterý dne 20.6. od 15:00 – 17:00 ve staré budově školy v prvním poschodí u vedoucí vychovatelky Dany Lukešové a ve středu 21.6 od 6:30 – 8:00 ve staré budově školy v přízemí prvního oddělení ŠD. Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.

Vedení školy a ŠD

 

14. června 2017

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro rok 2017/18

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.

Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.

 Úplata za vzdělávání na školní rok 2017/18 je stanovena ve výší 170,- Kč za jednoho žáka za měsíc.

Vedení školy a ŠD

11. dubna 2017

Náhradní a vhodné oblečení do družiny pro pobyt venku

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti, které navštěvují družinu, teplým oblečením pro pravidelný a každodenní pobyt venku. Prosíme o čepice, rukavice, šály, teplou obuv, teplé kalhoty (oteplovačky), teplou bundu. Dále mají mít děti ve družině náhradní ponožky, punčocháče. Pobyt bývá s ohledem na počasí a zdravotní stav dětí krácen, nikoli zrušen. Ven děti chodí každý den, navíc hrátky ve sněhu milují. Jedná se o stejný režim jako je např. v mateřské školce.

Dítě má mít ve družině kompletní náhradní oblečení – boty, oteplovačky, rukavice. Nehrozí mu potom, že půjde domů v mokrém a do druhého dne mu oblečení určené pro družinu ve škole uschne.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy a vychovatelky ŠD

10. ledna 2017

Platba za školní družinu

Platba za leden - červen 2017 činí 900 Kč.

Poplatek zašlete na číslo účtu školy: 0388173329/0800 a to nejpozději do 30. ledna 2017.

Variabilní symbol nepište.

Do poznámky uveďte příjmení dítěte a zkratku ŠD (u sourozenců počáteční písmeno křestního jména).

Vedení školy

3. ledna 2017

Provoz družiny od 1. 12. 2016

Vážení rodiče, příznivci školy i naši žáci,

ráda bych vás informovala o provozu školní družiny od 1. 12. 2016. K 30. 11. 2016 odešla na vlastní žádost letitá hlavní vychovatelka Anna Holeyšovská, žádost o ukončení pracovního poměru podala nečekaně v druhé polovině listopadu a já jsem respektovala její přání odejít ze školy k 30. 11. 2016. Svým kvalitním vedením však vytvořila podmínky, ve kterých družina a práce vychovatelek nyní pokračuje a navazuje na předchozí roky. Paní Holeyšovská byla odhodlaným pedagogem a za léta práce ve družině jí patří veliké poděkování.

Paní vychovatelky od 1. 12. 2016 budou v jednotlivých odděleních pracovat v tomto složení.

1. oddělení – Ivana Marušincová

Paní Marušincová bydlí nyní v Buštěhradě, před nástupem na naši školu pracovala např. 11 let jako učitelka, vychovatelka ŠD a vedoucí učitelka MŠ v Praze v ZŠ a MŠ Emy Destinnové. Tato škola hodně integruje žáky s poruchami autistického spektra.

2. oddělení – Ludmila Švecová

Paní Švecová pracuje celý život mezi dětmi. Pracovala mnoho let jako učitelka mateřské školy, několik let jako kurátorka pro sociálně vyloučené děti v Kladně. Paní Švecová hraje na klavír a harmoniku a ve školní družině povede hudební kroužek.

3. oddělení – Dis. Kateřina Kocourková

Paní Kocourková do naší školy nastoupila v listopadu 2015, v družině vede několik kroužků – sportovní, výtvarný. Vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální, spolu se studiem téhož oboru na HTF UK v Praze. Od roku 2013 do roku 2015 pracovala jako asistent pedagoga a vychovatelka v Domově mládeže v Praze.

4. oddělení – Mgr. Tímea Komínová a Renata Dvořáková

Paní Komínová do školy nastoupila v září 2016 jako asistent pedagoga, nicméně od listopadu k této práci přibrala práci ve školní družině. Vystudovala pedagogický obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Paní Dvořáková také pracuje ve škole od září 2016 jako asistentka pedagoga ve 2.A, proto ji mnoho dětí zná přímo ze třídy.

5. oddělení – Dana Lukešová

Paní Lukešová vystudovala střední pedagogickou školu Futurum v Praze a potom v roce 2015 nastoupila jako vychovatelka a asistentka pedagoga do základní školy v Buštěhradě.

6. oddělení – Martina Havlíčková

Paní Havlíčková vystudovala Střední sociální školu, obor sociální péče. Již 15 let pracuje s dětmi. Nejprve v Středisku volného času Labyrint v Kladně, poté nastoupila jako asistentka u dětí se speciálními potřebami. Od roku 2012 působí na buštěhradské škole jako vychovatelka ve školní družině i jako asistent pedagoga.

 

Uvedené vychovatelky budou od 1. 12. 2016 v odpoledním a ranním čase vychovávat a rozvíjet vaše děti, které navštěvují družinu. Práce dětí, které vznikly v družině, jsou již nyní vystavené v přízemí staré budovy, můžete si o nich také přečíst na webu školní družiny v sekci Akce družiny. Nově ve vestibulu staré budovy přibyla nástěnka prací dětí z ranní družiny, ani tam děti jen nesedí a nečekají na začátek vyučování. Program a téma jednotlivých oddělení na prosinec jsou jednotná a jsou vyvěšena na nástěnce v přízemí. Samozřejmě každé oddělení pracuje trochu jinak s uvedenými tématy vzhledem k věku dětí, jejich schopnostem a dovednostem.

Práce ve školní družině není, a nikdy nebyla pouze hlídání dětí po vyučování, ale všechny činnosti vychází ze školního vzdělávacího programu Družínek. Náplň práce je rozmanitá, zahrnuje vzdělávací a výchovné činnosti, spontánní aktivity (hry na školní zahradě nebo hru s Legem, panenkami apod.) a zájmové činnosti jednotlivých dětí (stříhání, lepení, zájmové kroužky). Všechny tyto činnosti jsou postupně plněny při pobytu dětí v družině.

Jak jsem napsala v úvodu tohoto dopisu, paní Holeyšovská vytvořila dlouholetý základ pro kvalitní činnost družiny, vychovatelky metodicky vedla a ony budou nyní pokračovat v kvalitním odkazu její práce.

Mgr. Bc. Kristýna Krečová

4. prosince 2016

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík