ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

Aktuální informace

Informace k platbě ŠD

Platba za ŠD od září do prosince činí 680 Kč. Zašlete tuto částku do 15. 9. 2017 na účet školy 0388173329/0800.

Vedení školy a ŠD

5. září 2017

Výsledky zápisu do ŠD

K dnešnímu dni tj. 28.6.2017 prošlo řádným zápisem a bylo zapsáno 180 žáků. Všichni zapsaní žáci jsou přijati do školní družiny od 4.9. 2017  ve školním roce 2017/2018. Kapacita družiny je zcela naplněna.

Vedení ŠD

 

28. června 2017

Zápis dětí do školní družiny pro 2. a 3. ročníky na šk. rok 2017/18

Zápis proběhne v úterý dne 27.6. od 15:00 – 17:00 ve staré budově školy v prvním poschodí u vedoucí vychovatelky Dany Lukešové a ve středu 28.6. od 6:30 – 8:00 ve staré budově školy v přízemí prvního oddělení ŠD. Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.

Předběžná přihláška odevzdaná v květnu neslouží k řádnému zápisu do ŠD ( jednalo se pouze o průzkum zájmu).

Děti je nutné zapsat v uvedeném termínu.

Dana Lukešová

vedoucí vychovatelka

 

22. června 2017

Zápis dětí do školní družiny

Pro 2. a 3. ročníky na školní rok 2017/18 proběhne v úterý dne 20.6. od 15:00 – 17:00 ve staré budově školy v prvním poschodí u vedoucí vychovatelky Dany Lukešové a ve středu 21.6 od 6:30 – 8:00 ve staré budově školy v přízemí prvního oddělení ŠD. Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.

Vedení školy a ŠD

 

14. června 2017

Plán ŠD na červen 2017

Den dětí

-Význam svátku

- Každé dítě má stejná práva, povinnosti

- UNICEF

- Nemoc, očkování, zemětřesení, války, sopečná činnost

Oslava dne dětí ve školní družině

-Téma Indiánské léto

Program

- Písničky, soutěže, malování symbolů, navlékání korálků, výroba

čelenky, výroba totemu, výroba indiánského oblečení,povídání, čtení

indiánských příběhů atd.

- Děti z různých koutů světa

- Těšíme se na prázdniny

- Zavazadlo na cesty

- Pohled - vyrábíme vlastní pohled

- Záchranný systém

- Rozloučení se školním rokem

- Pořádek a úklid v oddělení školní družiny

 

13. června 2017

Důležitá informace pro rodiče dětí ve ŠD

Telefon do školní družiny je již v provozu.

Vedení ŠD

29. května 2017

Info pro rodiče ŠD k 30.6. 2017

Družina v den vysvědčení bude fungovat od rána od 6.30 do 12.00. Děti dostanou v 11.30 oběd a potom bude ukončen provoz.

Vedení škloly a ŠD

 

24. května 2017

Plán ŠD na květen 2017

Maminky mají svátek

-Maminka průvodce života (co se od ní učím- vaření, uklízení….)

-Kamarádka (sdělování pocitů, emocí, bolest, strach, obava….)

-Ochránkyně (co mohu, co nemohu, co mne ohrožuje, co mám dělat,

abych si neublížil- la, aby mne nikdo neublížil

Když jaro kvete

-Vůně květin, barvy, tvary

-Místo kde rostou – park, les, louka, zahrada

-Botanická zahrada

-Léčivé byliny

-Okrasné rostliny

Exotická zvířata- ZOO

-Proč ZOO? – Význam

-Cirkus a zvířata

-Exotické zvíře - doma

-Co bych měl vědět – červená kniha ohrožených druhů živočichů –

můžu pomoci i já.

 

9. května 2017

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro rok 2017/18

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.

Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.

 Úplata za vzdělávání na školní rok 2017/18 je stanovena ve výší 170,- Kč za jednoho žáka za měsíc.

Vedení školy a ŠD

11. dubna 2017

Měsíční plán ŠD - duben

 • Velikonoce- školní družina se připravuje na velikonoce – tvoření z přírodních materiálů, malování kraslic a výroba velikonočních přání
 • Výzdoba tříd, chodeb a vestibulu staré budovy školy
 • 10. 4. Vernisáž výtvarných prací žáků ze školní družiny ve vestibulu školy staré budovy
 • Turistická sezóna
 • KPZ
 • Kulturní památky
 • Návštěva muzea Oty Pavla v Buštěhradě
 • Hrady, zámky
 • Třídíme odpad – využití odpadového materiálu na tvoření
 • 22. 4. Den Země
 • Úklid školní zahrady a okolí školy
 • Recyklace

11. dubna 2017

Pozvánka na vernisáž

Školní družina zve všechny děti, rodiče i prarodiče na vernisáž dětských výtvarných prací na téma "Pohádky a fantazie očima dětí". Slavnostní otevření výstavy se koná 10.4.2017 v 15.30 v přízemí staré budovy ZŠ.

Program:

 • zahájení
 • loutková pohádka O koblížkovi (hrají děti)
 • rodinná soutěž: Znáš pohádky?

 

6. dubna 2017

Informace pro rodiče

Upozornění pro rodiče , po dobu venkovních úprav v areálu školy, bude školní družina v čase od 13.30 do 14.45 i mimo areál školy ( vycházky po okolí).
 
Dana Lukešová - vedoucí vychovatelka  

 

27. března 2017

Plán ŠD na březen

 • Kniha – práce s knihou
 • Rozdíl mezi časopisem a knihou
 • Jak vzniká kniha
 • Napsání vlastní knihy
 • Návštěva místní knihovny
 • Rozdělení knih
 • Pohádky – návštěva MŠ oddělení Medvídků
 • Pojďte s námi do pohádky
 • Postava, vlastnosti pohádkových postav
 • Dramatizace pohádkových příběhů, recitace
 • Pohádky ve verších, v próze, rým
 • Vlastní tvorba
 • Předjaří v přírodě, návrat ptáků, volně žijící zvířata
 • Setí, první jarní květiny
 • Výlet k místnímu rybníku
 • Domácí zvířata, mláďata
 • U nás na dvoře
 • Potrava zvířat
 • Pes přítel člověka – klady, zápory (bezpečnost)

2. března 2017

Plán ŠD na únor

Únor 2017

V tomto měsíci se školní družina zaměří především na téma kolem prevence, životního stylu a masopustu.

- Prevence – předcházíme nemocem

- Lidské tělo – popis, části lidského těla

- Zdraví – vitamíny

- Jídlo – zdravé, nezdravé – stravovací návyky

- Životní styl

- Cvičení – otužování

- Masopust – masopustní koláče

- Lidové zvyky

- Pranostiky spojené s měsícem únor

- Jak se žilo dříve, jak se žije dnes

- Dokud budou venkovní podmínky vhodné pro bobování, klouzání a další činnosti se sněhem, bude využívaný pravidelný pobyt venku pro radost a otužování vašich dětí.

8. února 2017

Lednová práce družiny

V lednu se všechna oddělení školní družiny soustředí na témata ptáci v zimě, zvířata v lese, zimní sporty. Kromě povídání si o uvedených tématech, děti pravidelně tvoří. Jejich výtvory jsou k vidění v jednotlivých odděleních i ve vestibulu staré budovy. Pro ty, kteří se do školy nedostanou osobně, přidáváme několik fotek do fotogalerie ŠD.

Vedení školy a ŠD

 

19. ledna 2017

Plán družiny na leden 2017

 • v tomto měsíci se školní družina zaměří především na lednové tradice a zvyky
 • chystáme se na návštěvu Tří králů u nás ve školní družině
 • dále nás bude čekat téma: Ptáci v zimě - krmítka, krmení, záchranná stanice
 • zvířata v lese - krmelec, zimní spánek, potrava, ochrana, nebezpečí, stopy, myslivost
 • zimní sporty – druhy sportů, vybavení, bezpečné sportování, soutěže
 • oblečení – druhy oblečení, materiály
 • dokud budou venkovní podmínky vhodné pro bobování, klouzání a další činnosti se sněhem bude využívaný pravidelný pobyt venku pro radost a otužování vašich dětí.

Dana Lukešová - vedoucí vychovatelka ŠD

13. ledna 2017

Náhradní a vhodné oblečení do družiny pro pobyt venku

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti, které navštěvují družinu, teplým oblečením pro pravidelný a každodenní pobyt venku. Prosíme o čepice, rukavice, šály, teplou obuv, teplé kalhoty (oteplovačky), teplou bundu. Dále mají mít děti ve družině náhradní ponožky, punčocháče. Pobyt bývá s ohledem na počasí a zdravotní stav dětí krácen, nikoli zrušen. Ven děti chodí každý den, navíc hrátky ve sněhu milují. Jedná se o stejný režim jako je např. v mateřské školce.

Dítě má mít ve družině kompletní náhradní oblečení – boty, oteplovačky, rukavice. Nehrozí mu potom, že půjde domů v mokrém a do druhého dne mu oblečení určené pro družinu ve škole uschne.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy a vychovatelky ŠD

10. ledna 2017

Platba za školní družinu

Platba za leden - červen 2017 činí 900 Kč.

Poplatek zašlete na číslo účtu školy: 0388173329/0800 a to nejpozději do 30. ledna 2017.

Variabilní symbol nepište.

Do poznámky uveďte příjmení dítěte a zkratku ŠD (u sourozenců počáteční písmeno křestního jména).

Vedení školy

3. ledna 2017

Akce družiny na prosinec 2016

V tomto měsíci se školní družina připravuje na období adventu, s kterým souvisí mnohé tradice a zvyky. Co budeme všechno dělat?

 • Vánočně vyzdobíme společných prostor školy a každého oddělení ve školní družině.
 • Chystáme se na příchod zimy a radovánky s ní spojené.
 • Píšeme dopis Ježíškovi.
 • 5. 12. MŠ u Medvídků navštíví Mikuláš a čert ze školní družiny.
 • Zhotovujeme adventní kalendář a věnec, drobné dárečky a přáníčka, ozdoby na stromeček.
 • Zpíváme vánoční koledy a písně.
 • Vyrábíme cukroví (pravé i z modelíny).
 • Chystáme vánoční besídku ve školní družině.
 • Účastníme se celoškolního vánočního jarmarku.
 • Navštívíme s Ježíškem MŠ u Medvídků, rozdáme drobné dárečky od dětí ze školní družiny.
 • Chystáme se a těšíme se na vánoční prázdniny.
 • Rozloučíme se se starým rokem ve školní družině.

6. prosince 2016

Provoz družiny od 1. 12. 2016

Vážení rodiče, příznivci školy i naši žáci,

ráda bych vás informovala o provozu školní družiny od 1. 12. 2016. K 30. 11. 2016 odešla na vlastní žádost letitá hlavní vychovatelka Anna Holeyšovská, žádost o ukončení pracovního poměru podala nečekaně v druhé polovině listopadu a já jsem respektovala její přání odejít ze školy k 30. 11. 2016. Svým kvalitním vedením však vytvořila podmínky, ve kterých družina a práce vychovatelek nyní pokračuje a navazuje na předchozí roky. Paní Holeyšovská byla odhodlaným pedagogem a za léta práce ve družině jí patří veliké poděkování.

Paní vychovatelky od 1. 12. 2016 budou v jednotlivých odděleních pracovat v tomto složení.

1. oddělení – Ivana Marušincová

Paní Marušincová bydlí nyní v Buštěhradě, před nástupem na naši školu pracovala např. 11 let jako učitelka, vychovatelka ŠD a vedoucí učitelka MŠ v Praze v ZŠ a MŠ Emy Destinnové. Tato škola hodně integruje žáky s poruchami autistického spektra.

2. oddělení – Ludmila Švecová

Paní Švecová pracuje celý život mezi dětmi. Pracovala mnoho let jako učitelka mateřské školy, několik let jako kurátorka pro sociálně vyloučené děti v Kladně. Paní Švecová hraje na klavír a harmoniku a ve školní družině povede hudební kroužek.

3. oddělení – Dis. Kateřina Kocourková

Paní Kocourková do naší školy nastoupila v listopadu 2015, v družině vede několik kroužků – sportovní, výtvarný. Vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální, spolu se studiem téhož oboru na HTF UK v Praze. Od roku 2013 do roku 2015 pracovala jako asistent pedagoga a vychovatelka v Domově mládeže v Praze.

4. oddělení – Mgr. Tímea Komínová a Renata Dvořáková

Paní Komínová do školy nastoupila v září 2016 jako asistent pedagoga, nicméně od listopadu k této práci přibrala práci ve školní družině. Vystudovala pedagogický obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Paní Dvořáková také pracuje ve škole od září 2016 jako asistentka pedagoga ve 2.A, proto ji mnoho dětí zná přímo ze třídy.

5. oddělení – Dana Lukešová

Paní Lukešová vystudovala střední pedagogickou školu Futurum v Praze a potom v roce 2015 nastoupila jako vychovatelka a asistentka pedagoga do základní školy v Buštěhradě.

6. oddělení – Martina Havlíčková

Paní Havlíčková vystudovala Střední sociální školu, obor sociální péče. Již 15 let pracuje s dětmi. Nejprve v Středisku volného času Labyrint v Kladně, poté nastoupila jako asistentka u dětí se speciálními potřebami. Od roku 2012 působí na buštěhradské škole jako vychovatelka ve školní družině i jako asistent pedagoga.

 

Uvedené vychovatelky budou od 1. 12. 2016 v odpoledním a ranním čase vychovávat a rozvíjet vaše děti, které navštěvují družinu. Práce dětí, které vznikly v družině, jsou již nyní vystavené v přízemí staré budovy, můžete si o nich také přečíst na webu školní družiny v sekci Akce družiny. Nově ve vestibulu staré budovy přibyla nástěnka prací dětí z ranní družiny, ani tam děti jen nesedí a nečekají na začátek vyučování. Program a téma jednotlivých oddělení na prosinec jsou jednotná a jsou vyvěšena na nástěnce v přízemí. Samozřejmě každé oddělení pracuje trochu jinak s uvedenými tématy vzhledem k věku dětí, jejich schopnostem a dovednostem.

Práce ve školní družině není, a nikdy nebyla pouze hlídání dětí po vyučování, ale všechny činnosti vychází ze školního vzdělávacího programu Družínek. Náplň práce je rozmanitá, zahrnuje vzdělávací a výchovné činnosti, spontánní aktivity (hry na školní zahradě nebo hru s Legem, panenkami apod.) a zájmové činnosti jednotlivých dětí (stříhání, lepení, zájmové kroužky). Všechny tyto činnosti jsou postupně plněny při pobytu dětí v družině.

Jak jsem napsala v úvodu tohoto dopisu, paní Holeyšovská vytvořila dlouholetý základ pro kvalitní činnost družiny, vychovatelky metodicky vedla a ony budou nyní pokračovat v kvalitním odkazu její práce.

Mgr. Bc. Kristýna Krečová

4. prosince 2016

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík